Läkemedelsforskning
Tripep AB grundades 1997 av forskningschef Anders Vahlne och företaget har idag sju anställda.
- Vi utvecklar patenterbara läkemedel mot kroniska sjukdomar baserade på vår egen eller andras forskning, berättar VD Jan Nilsson. Vi är ett rent forskningsföretag bland annat med inriktning på virusområdet, mera specifikt hepatit C där vi utvecklar ett terapeutiskt vaccin. Vi forskar även på behandlingen av svårläkta sår, framförallt bensår. Det tar ofta mer än tio år att forska fram ett läkemedel och det finns idag stora behov av bättre behandlingsmetoder.
- Vi forskar inom områden som är väldigt konkurrensutsatta, säger Jan. Ett litet flexibelt forskningsföretag som Tripep har en stor organisatorisk fördel när det gäller att ha en hög innovationshöjd. Vi försöker hitta helt nya angreppssätt på sjukdomar. Tripep förväntas inleda två kliniska studier under året.

Tripep AB

Bransch:
Läkemedel

Telefon: 08-449 84 80
Fax: 08-449 84 81


Email:
jan.nilsson@tripep.se

Hemsida:
www.tripep.se

Adress:
Tripep AB
Hälsovägen 7
14157 Huddinge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN